ik7122
450
2018-05-17 16:36:09
3
1029

베트남 유심에 대해 잘 아시는 분 계신가요?(호치민)


 안녕하세요~ 2년차 개발자입니다.

이번에 출장으로 인해 약 4개월간 베트남에 체류하게 되었는데

제가 14일날 공항에서 Viettel SIM을 샀습니다.

용량 제일 큰 거로 구매했는데 이게 구매하면서 미처생각하지 못한게

기간..이 있더라구요 베트남 유심에는

일단 191에 KTTK 보냈을 때 아래와 같은 문자가 왔어요


Quy khach co 822 MB toc do cao 4G va duoc mien phi nhan tin qua Mocha (https://mocha.com.vn), nghe nhac tren Keeng (http://keeng.vn), xem truyen hinh tren Viettel TV (http://vietteltv.vn) goi kenh nang cao, trai nghiem mang xa hoi video MyClip (http://myclip.vn) den het ngay 20-05-2018 cua CT Trai nghiem 4G, 3072 MB de su dung internet den het ngay 12-06-2018. Xin Quy khach luu y: ngat ket noi Internet truoc khi thuc hien tra cuu. LH 198 (mien phi) hoac bam goi *098#. Tran trong.


이게 혹시 무슨 뜻인지 알 수 있을까요ㅠㅠ...

그리고 숙소 주변 Viettel SIM 파는 곳 가서 충전쿠폰 구매해서 충전하면

현재 사용하고 있는 SIM 카드로 앞으로 4달간 사용이 가능한 건가요?

0
0
 • 댓글 3

 • biryong
  11
  2018-05-17 16:57:42 작성 2018-05-17 17:05:11 수정됨

  제가 알고 있는 지식으로는


  Sim카드가 장기적으로 미사용시에 정지됩니다.


  꾸준히 충전해서 사용하신다면 sim 은 몇년쓰셔도 문제없는것으로 알고있습니다.


  충전쿠폰으로 포인트 충전하고 해당 비에텔 통신사에서 작성자님에게 맞는 요금제에 가입해서 사용해주시면 좋을 것 같아요.

  국내 베트남 커뮤니티(네이버 베트남그리기 카페)에서 여러 정보가 교류되고 있으니 참고해주시면 좋을것같습니다.


  첨부해주신 문자에 대해서는

  주변 베트남친구에게 물어보니 4g속도로 쓸수있는 인터넷용량이 822mb 남았다는게 주요한 내용이고

  나머지는 광고라고 하네요.

  1
 • mirheeoj
  4k
  2018-05-18 09:07:20

  충전만 꾸준히 하시면 4달동안 심 자체가 익스파이어될 일은 없을 겁니다. 

  1
 • ik7122
  450
  2018-05-23 10:51:12
  0
 • 로그인을 하시면 댓글을 등록할 수 있습니다.